Καλωσορίσατε στο Τμήμα Κληροδοτημάτων

Στην αρμοδιότητα του υπάγονται, η κατά τις κείμενες διατάξεις εξακρίβωση και εκκαθάριση των καταλειπομένων στο Πανεπιστήμιο κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών, η διαχείριση αυτών και η εκτέλεση της βούλησης των διαθετών ή δωρητών.

Ευργέτες του Τμήματος Κληροδοτημάτων