Προϋπολογισμοί - Απολογισμοί

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
05/10/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
05/10/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕΡΟΠΗΣ ΕΝΥΑΛΗ
08/09/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2021 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ.
21/02/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ-ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΩΝ ΚΛΗΡΟΔΗΜΑΤΩΝ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΩΡΕΩΝ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ - ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ - ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΥΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ
18/11/2019 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ

Σελίδες