Τρέχουσες Προκηρύξεις Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Προκήρυξη
17/02/2021

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

16/02/2021

Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι. Τσατσαρώνη 2021

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας Δωρεάς Λ. Χριστίδη ακαδ έτος 2020-2021

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Κ. Τσώπρου για το ακαδ έτος 2021-2022

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας σε πρωτοετείς φοιτητές κληροδοτήματος Δημ. Τσιακμακοπούλου για το ακαδ έτος 2020-2021

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Ιατρική) για το ακαδ έτος 2021-2022

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματος Στ. Σαμαρά (Θεολογική Σχολή) για το ακαδ έτος 2021-2022

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Π. Σαβράνη ακαδ έτος 2020-2021

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας κληροδοτήματοςΚ. Παπαιωάννου για το ακαδ έτος 2021-2022

16/02/2021

Πρόσκληση χορήγησης υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό κληροδοτήματος Κ. Λαζαρίδη για το ακαδ έτος 2020-2021

Σελίδες