Επικοινωνία

Προϊστάμενος:

Βασιλική Κουζιώρτη, Τ. 2310 995211, Ε. vkouzior@ad.auth.gr

 

Προσωπικό:

Χαρίκλεια Κουκλινού Τ. 2310 995214, F. Ε. chkoukli@ad.auth.gr

Ευαγγελία Νένου Τ.2310 997250,  E. enenou@ad.auth.gr

Φερονίκη Σαμαρά Τ. 2310 995215 Ε. feroniki@ad.auth.gr

Φανή Αργυροπούλου Τ. 2310 997256 fani@ad.auth.gr

 

Διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Κτίριο Διοίκησης "Κ. Καραθεοδωρή", 2ος όροφος
Πανεπιστημιούπολη
541 24 Θεσσαλονίκη
F: +30 2310 995213
E: admin-tkl@ad.auth.gr