Ανακοινώσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης Τίτλος
20/12/2019 "ΕΛΗΞΕ" Ανακοίνωση Εκποίησης Διαμερίσματος Στην Οδό Νάξου 61 - Αθήνα
27/08/2019 "ΕΛΗΞΕ" Πρόσκληση Ενδιαφέροντος - Ανακοίνωση Εγκατάστασης Φυσικού αερίου
12/07/2019 "ΕΛΗΞΕ" Ανακοίνωση εκποίησης διαμερίσματος στην οδό Νάξου 61 - Αθήνα
10/07/2019 "ΕΛΗΞΕ" Αντιπαροχή ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 - Θεσσαλονίκη
14/03/2019 ΕΛΗΞΕ (28/5/2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΑΝΔΑΛΙΔΕΙΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ
18/01/2019 "ΕΛΗΞΕ" - Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα
27/06/2018 ΜΙΣΘΩΘΗΚΕ - Ενοικιάζεται διαμέρισμα στην Λεωφόρο Στρατού 31 - Θεσ/νίκη
16/04/2018 "ΕΛΗΞΕ" Ανακοίνωση - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αγοράς ακινήτου από τα έσοδα του κληροδοτήματος Αν. Χατζηπαμπούκα
07/03/2018 "ΕΛΗΞΕ" ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Π.ΜΕΛΑ 40
16/11/2017 ΕΛΗΞΕ****ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Σελίδες