ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗ - ΙΩΝΟΣ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ