ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΩΡΕΑΣ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ