ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟ ΤΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΣΑΜΑΡΑ

Τόπος Υποτροφίας: 
Εξωτερικό
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 - 2:30pm
Ενεργή: 
Ενεργή