"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΕ ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΑΠΌ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 10 Απρίλιος 2020 - 2:30pm
Ενεργή: 
Έχει κλείσει