Ανακοίνωση χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης έτους 2021, κληροδοσίας Τηλ. Τζιβόγλου

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Οικονομική Ενίσχυση
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Παρασκευή, 2 Απρίλιος 2021 - 2:00pm
Ενεργή: 
Έχει κλείσει