Ανακοίνωση χορήγησης χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Ι. Τσατσαρώνη 2021

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Χρηματικό Βραβείο
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τετάρτη, 16 Φεβρουάριος 2022 - 2:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή