ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ "ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ" ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 26508/21-06-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1. ΚΑΠΛΑΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2. ΠΑΓΩΝΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ
3. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ