ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΙΣ 21-7-2013

Β΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ, ΦΑΝΕΡΟΣ, ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ: ΑΝΩΓΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 143,15 ΤΜ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΔΟΜΗ Π.ΜΕΛΑ 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΟΡΟΣ 1ης ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 790,00 €
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ: 1.580,00 € (ΕΓΓΥΗΤΙΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ή ΓΡΑΜΜΑΤΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗΣ)
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-7-13 ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟ 211 ΤΜΗΜΑ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ