ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Α.Π.Θ.  - Κληροδότημα Κων/νου Κλεινία γνωστοποιεί ότι θα δέχεται έγγραφες προσφορές για την ανάθεση, σε ενδιαφερόμενες τεχνικές εταιρείες ή ανεξάρτητους μηχανικούς, της σύνταξης τοπογραφικού διαγράμματος, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για την οριοθέτηση του οικοπέδου (ποσοστό 29% εξ' αδιαιρέτου) συνολικής έκτασης 4.225 τ.μ. στη θέση "Αράπικα" ή "Περόνια" Π. Φαλήρου επί της συμβολής των οδών Λυσικράτους - Ηρακλέους - Δημοσθένους του Δήμου Καλλιθέας Αττικής.