"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τμήματα ΑΠΘ: 
ΟΛΑ
Τύπος Υποτροφίας: 
Οικονομική Ενίσχυση
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τρίτη, 18 Ιούλιος 2017 - 2:00pm
Ενεργή: 
Ενεργή