"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΑΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Υποτροφία
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Τετάρτη, 7 Μάρτιος 2018 - 2:30pm
Ενεργή: 
Ενεργή