"ΕΚΛΕΙΣΕ" ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ Γ. ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ ΕΤΟΥΣ 2019

Τόπος Υποτροφίας: 
Ελλάδα
Τύπος Υποτροφίας: 
Οικονομική Ενίσχυση
Προέλευση Φοιτητών: 
Έλληνες Φοιτητές
Αρμόδιο Τμήμα ΑΠΘ: 
Τμήμα Κληροδοτημάτων
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 
Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 - 2:30pm
Ενεργή: 
Ενεργή