"ΕΛΗΞΕ" Αντιπαροχή ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 - Θεσσαλονίκη

Ανακοίνωση - Πρόσκληση για υποβολή τεκμηριωμένης πρότασης ανοικοδόμησης ακινήτου στην οδό Τάσκου Παπαγεωργίου 2 - Θεσσαλονίκη με το σύστημα της αντιπαροχής.
Το ακίνητο είναι ιδιοκτησίας του ΑΠΘ από το κληροδότημα Θωμά Παπαμιχαηλίδη.
 
Ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας: 9/7/2019.
Ημερομηνία λήξης κατάθεσης προσφορών: 9/10/2019 (τρεις μήνες από την ανάρτηση).
 
Για το χρονικό διάστημα από 29-7-2019 έως και 16-8-2019 που οι διοικητικές υπηρεσίες του ΑΠΘ θα παραμείνουν κλειστές, προσφορές θα μπορούν να κατατίθενται μόνο ταχυδρομικά.
 
Επικοινωνία: http://www.klirodotimata.web.auth.gr/contact
 
Στα μεσιτικά γραφεία (που θα καταθέσουν υπέρ πελατών τους προσφορές), δεν δίδεται αμοιβή από το ΑΠΘ.