ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΩΡΕΑΣ ΑΘ. & ΑΝ. ΚΑΤΣΑΝΙΚΑ