ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ