ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΩΡΕΑΣ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ