Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
17/06/2021 Πρακτικό Επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής υποτρόφων υπέρ του Α.Π.Θ καταγόμενων από τη Δημοτική κοινότητα Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση δύο (2) σπουδαστών ΕΠΑ.Λ ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
26/05/2021 Πίνακας υποψήφιων του γραπτού διαγωνισμού της 11ης. 06. 2021 από το κληροδότημα Π. Σαβράνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
26/05/2021 Πίνακας υποψήφιων του γραπτού διαγωνισμού της 11ης. 06. 2021 από το κληροδότημα Χ. Βράκα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
19/04/2021 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΧΑΝΑΝΙΑ ΑΖΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
06/04/2021 Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία από τα έσοδα της Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» για το 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
06/04/2021 Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου έτους 2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
06/04/2021 Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφου από τη Δωρεά: Λευκοθέας Χρηστίδου «στη μνήμη του Καθηγητή Α.Φ.Χριστίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σελίδες