Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
06/07/2021 Αποτελέσματα βαθμολογίας του διαγωνισμού της 11-06-2021 του κληροδοτήματος Χρήστου Βράκα
30/06/2021 Το από 30-06-2021 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης δικαιούχων οικονομικής ενίσχυσης Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ι Τσέρνος ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
30/06/2021 Πρακτικό της Ειδικής Τριμελούς Επιτροπής για τη χορήγηση του χρηματικού βραβείου κληροδοτήματος Κωννου Κατσέα ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
22/06/2021 Το από 11/6/2021 Πρακτικό της Επιτροπής Επιλογής Υποτρόφου κληροδοτήματος Ιωάννη Ιμβριώτη ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρακτικό Επιλογής της Τριμελούς Επιτροπής υποτρόφων υπέρ του Α.Π.Θ καταγόμενων από τη Δημοτική κοινότητα Έδεσσας της Δημοτικής Ενότητας Έδεσσας κληροδοτήματος Δημητρίου Τσιακμακόπουλου ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση τριών (3) μαθητών Γυμνασίου ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση δύο (2) σπουδαστών ΕΠΑ.Λ ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Κων/νου Κατσέα για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
17/06/2021 Πρόταση για την έγκριση δέκα (10) προπτυχιακών φοιτητών ως υποτρόφων από τα έσοδα του κληροδοτήματος Γεωργίου Βάρκα για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
26/05/2021 Πίνακας υποψήφιων του γραπτού διαγωνισμού της 11ης. 06. 2021 από το κληροδότημα Π. Σαβράνη ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
26/05/2021 Πίνακας υποψήφιων του γραπτού διαγωνισμού της 11ης. 06. 2021 από το κληροδότημα Χ. Βράκα ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σελίδες