Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
04/05/2015 04-05-2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ ΣΑΒΡΑΝΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
22/04/2015 ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15004/27-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
22/04/2015 ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15003/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
17/04/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ-ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΣΑΟΥΛΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 14998/16-01-2015 ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΩΡΕΑ ΛΕΥΚΟΘΕΑΣ ΧΡΙΣΤΙΔΗ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ, ΔΩΡΕΑΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ. ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΒΡΑΜΙΔΗ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
16/04/2015 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΥΟ (2) ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

Σελίδες