Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
23/03/2015 23/3/2015 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ, ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
09/03/2015 09/03/2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ
09/03/2015 09/03/2015 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ) ΔΩΡΕΑΣ ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ
03/03/2015 3/3/2015 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Ι. ΙΜΒΡΙΩΤΗ
25/02/2015 25/2/2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
13/02/2015 13-02-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
09/02/2015 09-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΝΙΚ. ΑΒΡΑΜΙΔΗ
09/02/2015 09-02-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ
09/02/2015 09-02-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ
06/02/2015 06-02-2015 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΔΕΣΣΑ

Σελίδες