Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΣΤΥΛ ΣΑΜΑΡΑ (ΘΕΟΛΟΓΙΑ)
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΣΙΑΣ ΛΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΦΩΝ ΚΟΝΤΙΔΟΥ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ ΚΑΤΣΕΑ
03/02/2015 03/02/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΔΩΡΕΑΣ Λ. ΧΡΙΣΤΙΔΗ
02/02/2015 ΜΕΡΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2015-2015

Σελίδες