Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
06/11/2014 06/11/2014 ΝΕΟ!!!!! ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ
10/09/2014 ΝΕΟ!!! ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΓΡΑΠΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ
30/06/2014 30/6/2014 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ Γ.ΒΑΡΚΑ 2013-2014 ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΔΜΘ
27/06/2014 ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΛΑΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΑΝ. & ΙΣΜ. ΚΟΝΤΙΔΟΥ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Ι. ΙΜΒΡΙΩΤΗ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΤΣΩΠΡΟΥ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΙΔΗ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Λ. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ
27/06/2014 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΑΝ. ΧΑΤΖΗΠΑΜΠΟΥΚΑ

Σελίδες