Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ (ΓΥΜΝΑΣΙΑ)
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Κ. ΚΑΤΣΕΑ (ΕΠΑΛ)
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Δ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ & ΕΔΕΣΣΑ)
27/06/2014 *ΝΕΟ* ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ Γ.ΒΑΡΚΑ
06/03/2014 ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ
11/02/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"
11/02/2014 ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΦΟΙΤΗΤΗ ΔΩΡΕΑΣ "ΝΙΚΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΑΣ ΔΕΡΜΙΣΗ"
11/02/2014 ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΚΛΗΡ/ΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 28818/04-09-2013 ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΗ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

Σελίδες