Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
27/07/2020 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΥΟ (2) ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΕΠΑΛ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
27/07/2020 ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΩΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΈΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
15/07/2020 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 26/06/2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
06/07/2020 ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ STEVE STEVENS ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020 ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ
06/07/2020 ΜΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΕ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2020-21 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
03/06/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΠΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 12ης. 06. 2020 ΑΠΟ ΤΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΡΑΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
21/05/2020 ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ "ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΡΕΚΑ Ή ΤΡΙΚΑΤΣΟΥΛΑ" ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2019 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΑΠΘ & ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΔΜΘ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ ΤΖΙΒΟΓΛΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑΣ STEVE STEVENS ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Σελίδες