Αποτελέσματα Υποτροφιών

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Κατηγορία
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ (ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΛΑΖΑΡΙΔΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΎ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΣΩΠΡΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2020-2021, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ (ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ. ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ (ΠΡΩΤΟΕΤΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚΑΔ ΕΤΟΥΣ 2019-2020, ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΣΕΑ (ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΕΠΑΛ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
14/05/2020 ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΚΑΔ ΈΤΟΥΣ 2019-2020 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜ .ΤΣΙΑΚΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ (ΕΔΕΣΣΑ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ
06/03/2020 ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΕΝΤΕ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΡΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ ΕΤΟΣ 2019-2020 ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ. ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΔΜΘ

Σελίδες