ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με αποκλειστικό κριτήριο την αριστεία από τα έσοδα της Δωρεάς Εταιρεία Κυριάκος Ιωάννη Τσέρνος «στη μνήμη της αειμνήστου Μαρίας Καζαμία – Τσέρνου» για το 2021

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τα έσοδα της κληροδοσίας Τηλέμαχου Τζιβόγλου έτους 2021

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφου από τη Δωρεά: Λευκοθέας Χρηστίδου «στη μνήμη του Καθηγητή Α.Φ.Χριστίδη» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφου από το κληροδότημα Κων/νου Τσώπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πίνακας υποψηφίων καταγόμενων από τη Θεσσαλονίκη που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακοπούλου (πρωτοετείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας υποψηφίων καταγόμενων από την Έδεσσα που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Δημητρίου Τσιακμακόπουλου (πρωτοετείς) για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για την επιλογή τους ως υποτρόφων από το κληροδότημα Στυλιανού Σαμαρά (πτυχιούχοι) για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πίνακας υποψηφίων που υπέβαλαν δικαιολογητικά για τη χορήγηση υποτροφίας από τα έσοδα κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαζαρίδη για μεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σελίδες